Các tác động của xúc với ánh sáng tự nhiên ở nơi làm việc với sức khỏe và năng suất của nhân viên văn phòng

Các tác động của xúc với ánh sáng tự nhiên ở nơi làm việc với sức khỏe và năng suất của nhân viên văn phòng Xét hỏi mục tiêu

Hệ điều hành của các mục tiêu của các đánh giá là để xét nghiên cứu kiểm tra kỹ lưỡng trong văn phòng của fiestras hoặc môi trường bên ngoài, mà cho phép truy cập vào ánh sáng tự nhiên là, một y tế e produtividade hai nhân viên như màn hình ra, xoay của cá nhân, enfermidade e mà không cần phải làm việc và làm việc của các bạn tình trạng de y tế.

Câu hỏi đặt ra để được trả lời:
Tuy nhiên, nhân viên của văn phòng, tiếp xúc với ánh sáng-ngày kinh nghiệm tốt hơn xeran de y tế?
Tuy nhiên, nhân viên của văn phòng, nơi mà tiếp xúc với ánh sáng của ngày cho thấy unha giới produtividade làm traballo khởi hành?

Definicións

Hoặc đích deste nghiên cứu các nhân viên của văn phòng, được xác định là những người làm việc trong một môi trường văn phòng đối lập với bộ máy escola ou tổ chức de venda polo thường. – Công nhân bên trong văn phòng dịch vụ khác có thể tham gia, và tất cả dân số này nên có thể giữ không bị phát hiện.

Đó là mong rằng bạn sẽ nhân viên của văn phòng là dành cho người lớn, hơn 18 tuổi.

Nền

Các người dành unha gran cantidad de tiến độ na casa e co tăng trưởng không sử dụng máy vi tính cho các công ty và lece của bạn hoặc có thể có một ít, trong nhà-nhiều hơn để sống. – Công nhân văn phòng để tạo thành một porcentaxe da y tế lực công việc và một porcentaxe làm kinh doanh trên thế giới. Nguồn nhân lực là một quan trọng porcentaxe chi phí kinh doanh.2 chỉnh-hay sử dụng hiệu quả và sostibilidade tài nguyên này là có lợi cho các công ty, hoặc một cá nhân hoặc mais ampla kinh doanh và nền kinh tế thế giới.

Bởi giảm thiểu hoặc khách é semper unha tài khoản và nhất thế giới trong thời đại của khủng hoảng kinh tế. Trên toàn cầu tất cả chúng ta biết rằng, hoặc thêm cần thiết responsabilidade ambiental và sự cần thiết để duy trì thế hệ điều hành nosos nguồn lực và xem xét sostibilidade làm chúng tôi hành tinh như một cả. Hai yếu tố veñen cùng ao để xem xét produtividade dos nosos bạn tài nguyên của công ty (nhân), cùng với các mỏ của các ban đầu thực hiện e hệ điều hành custos de mantemento das estruturas xây dựng và sử dụng (chất liệu và custos năng lượng) và financeira e consideracións thực hành để giữ estes là longo prazo. Nó không phải là không hợp lý mà bạn nên xây dựng một khỏe mạnh và sostible môi trường đó sẽ đầy đủ chứa bạn chúng ta, con người, nguồn lực để có công việc quan trọng sostibles, mức độ tối ưu nhất.

Mọi người và ánh sáng

Các tác động của xúc với ánh sáng tự nhiên ở nơi làm việc với sức khỏe và năng suất của nhân viên văn phòng

Tại thời điểm khác nhau, không phải trong lịch sử thế giới, người đã dành nhiều hoặc ít hơn làm bạn tiến độ không có mặt trời. 1600-thế kỷ châu Âu, người ta mặc quần áo vào bìa tất cả hoặc sếu mốc, pel ánh sáng đã desexable và người ba lan quedo được fóra làm sol. Estímase mà mùa này, hoặc 90% của hai đứa trẻ mất sai sufrin với còi xương một số bạn cấp tính, gây ra bởi một thiếu vitamin D 3 se é o thơ hai tác prexudiciais tiếp xúc với ánh sáng mặt trời mà cuộc cách mạng trong những người fóra làm sol, đặc biệt là ở Úc trong những năm 1980, co tăng trưởng mủ-đầy pel.3 bìa và SunSmart chiến dịch và chính sách đã rất thành công việc triển lãm, với ánh sáng mặt trời é na phần còn lại của dân da là tối thiểu. Nhiều người bị ung thư e esclerose thường cũng baixa hệ điều hành Vitamin D, mặc dù nó không phải là tượng được thành lập, đây là một trong những contribuíndo nguyên nhân hoặc một triệu chứng.3

Ánh sáng không phải là mặt trời phát ra loại khác nhau của tia cực tím (tia cực tím-bức xạ); é vậy để nói chuyện. (một) NHO phát liệu về 95-97% của các tia cực tím sẽ terra, nó thâm nhập vào pel và bạn có thể tham gia trong các pel mủ từ áp xe; và (b) HẠN quang đó gây bỏng của mặt trời, nhưng nó cũng cho phép síntese Vitamin D 3 Mead suxi và dành một vài phút ao ra mỗi ngày pel tiếp xúc á ánh sáng mặt trời là đủ cơ thể của mọi người để tổng hợp mức độ lành mạnh của Vitamin D. 3, màu sắc (cửa sổ) giảm HẠN đáng kể (hoặc về 95% 4), để có được điều này mặc dù, màu sắc trong một thời gian dài, đó là đề nghị không để có được cả. Boubekri suxi là thích nhìn không expostos họ đủ ánh sáng mặt trời, mặc dù khí hậu để thưởng thức lâu giờ của ánh sáng mặt trời và đó hoặc một lượng lớn của ánh sáng mặt trời một phần nhìn cần phải được tăng cường.4 thiếu Vitamin D đã được liên kết với gây ra hoặc có mặt trong nhiều bệnh khác, incluíndo gỗ cá rằng khối u ác tính, esclerose thường, psoríase, cao huyết áp và một số tim bất thường.3 Stevens ligazóns giảm ánh sáng mặt trời, mà là vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả để giảm giảm độ, căng thẳng, thơ, thiếu sono, alteracións không phải là kinh nguyệt lonxitude e estrogênio và hoặc hiệu quả của những chuyện này hay nguy cơ bệnh ung thư của mẹ.5 Stevens cũng thảo luận về ligazóns giữa cego cá nhân lớn nhất thế giới triển lãm vào ánh sáng, và giảm rủi ro bệnh ung thư của mẹ, concluíndo hoặc lợi nhuận từ việc triển lãm, với ánh sáng và cũng là ánh sáng nhận được hình ảnh.5

Hải unha loạt các ưu điểm tiếp xúc á ánh sáng tự nhiên. Cũng như nó cần phải, để síntese Vitamin D, hoặc một ngày cũng xog vai trò quan trọng không mantemento làm nhịp sinh học.6 ánh sáng mặt trời là một kích hoạt của người gửi để tạo ra, mà là quan trọng để điều chỉnh được nhịp sinh học. Nó đã được chứng minh rằng mọi người đối xử với khối u ác tính melloraron phục hồi của bất cứ theo đó ter một tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và suxírese rằng sự thiếu tiếp xúc với ánh sáng gây ra sự thay đổi trong na sản xuất của người gửi.3 người đã được deseñados để chạy hóa trang ánh sáng trong ngày (suprimindo giảm sản), và hoàn toàn không có ánh sáng na tàu. Hoặc cơ thể sản xuất gửi có thể làm hải unha không có ánh sáng, e, và giảm, mà cho chúng ta một cơ hội để ngủ.

Như thích nhìn xu để cảm thấy tốt hơn và vui vẻ hơn và đầy năng lượng na ánh sáng thập ngày.4 trong sự Vắng mặt của ánh sáng mặt trời atm vào nổi tiếng đồng descubrimento làm cho Mùa Trầm (BUỒN), na thập kỷ 1980.7,8 BUỒN là phổ biến hơn trong các vĩ độ cao hơn 30 bạn của có thể làm lịch thấy được ảnh. Như! BUỒN có thể được râm và thiếu năng lượng và tamén pode ter dificultad nồng độ, rút xã hội và kinh nghiệm dificultad đi ngủ.

Những người deseñados ánh sáng của ngày tiếp xúc và esixir kích thước escuridade sẽ làm việc với mellor sono cấp, felicidade, và khỏe mạnh. Không hải nghi ngờ rằng sự tiếp xúc của ao trời đang khỏe mạnh và cần thiết, nhưng thế tiến thoái lưỡng nan là: ca hát là đủ và khi là quá nhiều?

Người dân và các tòa nhà

Estímase mà người dành giữa 80% và 90% đánh cuộc sống của họ ở na nhà.4,9,10 hơn một phần ba của hà lan đã làm việc, làm việc trong văn phòng và verificouse hoặc 20% của những người lao động! như queixas căng y tế.11 nói chung, hoặc cá nhân da làm việc lên tới bảy và một nửa giờ mỗi ngày, một số thời gian nghỉ ngơi. Coa một phần lớn của những văn phòng công việc, rằng ocor cô ấy trong ngày, nhân viên của văn phòng pode ter giới hạn dispoñible giờ một ngày. Dispoñible giờ một ngày khác nhau đối với mỗi vị trí cụ thể (vĩ độ hoặc trên thế giới), mùa và thời gian để làm hậu môn. Khi điều kiện meteorolóxicas cũng có tác động trực tiếp vào tiền của ánh sáng dispoñible.

Na thập niên 1980, hoặc “hội chứng làm Bệnh xây dựng” nhận được sự chú ý đáng kể. Hội chứng này được kết hợp với các coa-chất lượng không khí trong tòa nhà, xeralmente vì gasosos phẩm, nhựa-sản phẩm hoàn thiện được sử dụng trong việc xây dựng một điện thoại và đồ đạc khe, phát sinh unha baixa trồng da adicionais fóra làm mà không có các triệu chứng chính của dor nhức đầu mệt mỏi và thiếu tập trung.12 Dispoñibilidade ánh sáng thập ngày không é un dos principa giữ xây dựng kết hợp với “hội chứng thực hiện một Bệnh xây dựng”,13 trong đó tất cả, như convencionais ánh đèn huỳnh quang đã được xác định là một yếu tố gây ra mắt mệt mỏi và headaches14 ánh sáng, đó sẽ không gây ra sông ou piscando e cả hai hoặc ngày có lẽ là có thể, được khuyến khích.

Ánh sáng trong tòa nhà

Các tác động của xúc với ánh sáng tự nhiên ở nơi làm việc với sức khỏe và năng suất của nhân viên văn phòng

Trước năm 1950, hoặc ngày là nguồn tài chính của thất ánh sáng trong hai tòa nhà. Tòa nhà đã được thiết kế và xây dựng trong hình dạng được thiết kế để cho dispoñible ánh sáng thập ngày, ví dụ. “X” – trong hình hài của các tòa nhà ở London, có vết bên ngoài bức tường của hiện tại, hoặc giám đốc điều hành, và ánh sáng thập ngày.15 profundidade nhân của ánh sáng unha xanet của tòa nhà đã được coi là black 16 chân (5 m), không gian đang đặt trên một khác nhau, cung cấp cho ánh sáng tự nhiên, điều này được coi là đủ chiếu sáng.15

Hoặc tập trung vào làm những dự án xây dựng ngành công nghiệp là, lúc đầu, đó không phải chỉ là ánh sáng’, luật pháp La mã, mà chỉ định rằng khi chúng tôi teñan gusto ánh sáng qua cửa sổ ít nhất 20 năm, mà tôi có, sau đó cho đến khi phải để tiếp tục tận hưởng ánh sáng đó, cũng như impedindo khác để xây dựng một cách có thể ngăn chặn ánh sáng.15 Cả Percy J Waldram và John Swarbrick được phát triển representacións trí nhớ thị giác giữ ánh sáng nhận, ou một perda ánh sáng, thông qua một cửa sổ, đặc biệt là trong phòng trông giống như một cuộc sống lei của tòa án.15

Eroforce– chức năng – giá

Eroforce– chức năng – giáHầu hết đàn ông ra khỏi đó sẽ cho bạn biết nó như thế nào, luôn luôn là, niềm vui của họ để có thể vui lòng của họ phụ nữ trong tình dục. Rất tiếc, có một số vấn đề mà ngăn cản họ biểu diễn tuyệt vời. Một số trong những vấn đề đó có thể ảnh hưởng đến những chất lượng của quan hệ tình dục cuộc sống trong một người chức năng giá đàn ông có thể, bao gồm lão sản xuất giảm hormone sinh dục nam trong cơ thể và lối sống sự lựa chọn.

Bây giờ có được một bổ sung mới được bán trong thị trường hiện nay. Bổ sung được gọi là Eroforce và nó tuyên bố rằng nó cải thiện của người đàn ông khả năng đạt được và có thể duy trì một bền vững cương cứng và cũng có thể nâng cao, tình dục, niềm vui của người đàn ông và đối tác của mình. Tiếp tục đọc sách này chức năng giá xem xét chi tiết của Eroforce để cho bạn để tìm hiểu thêm rằng, bạn cần phải biết về nó.

Eroforce là một tăng cường nam tình dục bổ sung sẽ làm cho các tuyên bố về vụ tình dục lợi cho sức khỏe, nó có thể cung cấp cho người đàn ông. Bổ sung tuyên bố rằng nó giúp để nâng cao của một người đàn ông khả năng đạt được sự cương cứng và giữ nó đủ lâu để trải nghiệm thú vị quan hệ tình dục.

Eroforce– chức năng – đánh giá – diễn đàn Nữ – Việt nam

Một trong những điều thú vị nhất về tình dục là có thể trải nghiệm những thú vui rằng anh xứng đáng.

Rất tiếc, cho những người đàn ông và chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam phụ nữ họ có xu hướng giảm quan tâm đến tình dục một cái gì đó, mà thường xảy bởi một giảm sản xuất hormone sinh dục nam trong cơ thể của người đàn ông.

Bây giờ, Eroforce tuyên bố để giúp người đàn ông để có thể trải nghiệm mới ham muốn tình dục tăng. Có rất nhiều nguyên liệu tự nhiên chức năng đánh giá diễn đàn Nữ Việt nam rằng nhà sản xuất đã được sử dụng trong bổ sung đó giúp tăng huyết lưu thông về phía nam.

Điều này có hiệu lực giúp để mang về mạnh mẽ hơn cương cứng được lâu dài và bền vững. Năng lượng và khả năng chịu đựng hỗ trợ là một số khác lợi ích của rằng bổ sung này cung cấp cho người dùng.

Eroforce– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần – chi phíEroforce– làm thế nào để sử dụng – thành phần – phần – chi phí

Những Gì Là Những Thành Phần Trong Eroforce?

Đỏ gạc Hươu – Đây là thành phần thông dụng nhất trong các tăng cường nam bổ sung cho mình tin là tình dục lợi cho sức khỏe.

Ở đây trong đặc biệt này, bổ làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí sung nó đã được sử dụng để tăng cường sự sản xuất hormone sinh dục nam và cũng tăng chất lượng tinh trùng.

Sâm – điều Này là có một sức khỏe lợi nhà máy đó đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều sức khỏe thúc đẩy bổ sung cho mình tin là lợi ích.

Ở đây trong đặc biệt này, bổ sung, nó đã được sử dụng để mang về một mạnh hơn tình dục và cũng để nâng cao máu chảy trong cơ thể, đặc biệt là về phía nam.

Trùng – điều Này là có một sức khỏe lợi thành phần rằng được sử dụng nhiều hơn trong tăng cường nam bổ sung. Ở đây, nó đã làm thế nào để sử dụng thành phần phần chi phí được sử dụng để hỗ trợ tối ưu hoạt động của các nam sinh sản sức khỏe.

Bóng đèn gốc – Này thành phần đặc biệt đã được sử dụng trong một số bổ sung sức khỏe để cung cấp một loạt các lợi ích trong cơ thể. Ở đây, nó đã được sử dụng để tăng thêm ham muốn tình dục.

Spider cỏ Này thực sự là một thành phần tự nhiên mà có được về cơ bản, sử dụng trong bổ sung để mang về kiểm soát nhiều ở người đàn ông trải qua những vấn đề xuất tinh sớm.

Eroforce– choáng – tác dụng phụ có đau không? – ý kiến

Các thành phần sử dụng tất cả đều an toàn.

Nó giúp để hỗ trợ các sản xuất tự nhiên hormone sinh dục nam trong cơ thể.

Nó giúp tăng thời gian mà các người có thể giữ cương cứng.

Nó làm giảm bớt vấn đề xuất tinh sớm.

Nó giúp tăng cường tập trung tinh thần của các người.

Eroforce Nhược Điểm

Không có lâm sàng thử choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến nghiệm đã được chứng minh để giúp lại khác nhau của nó tuyên bố.

Nó chỉ là đang được bán trực tuyến, do đó bạn có thể không tìm thấy nó ở địa phương của cửa hàng bổ sung.

Đó là không thực sự sử dụng lời chứng thực đăng để giúp lại của nó tuyên bố nhiều.

Thực tế nhà sản xuất thông tin bị thiếu.

Không có thông tin về các công ty của chính sách hoàn lại tiền.

Làm Thế Nào Bạn Nên Lấy eroforce?

Đó là đề nghị anh dùng 2 viên của bổ choáng tác dụng phụ có đau không? ý kiến sung vào buổi sáng và một số khác hai trong tối nay. Cho kết quả tốt hơn hai bổ sung trước khi hoạt động tình dục là nên.

Có Thể Có Những Tác Dụng Phụ Của Eroforce?

Không ai có kinh nghiệm của bất kỳ người cho đến nay có lẽ do thực tế rằng nó được xây dựng với tự nhiên tất cả nguyên liệu được an toàn và khỏe mạnh.

Eroforce- nơi để mua – giá – thuốc – Amazon – ebay – AliexpressEroforce- nơi để mua – giá – thuốc – Amazon – ebay – Aliexpress

Eroforce là một tăng cường nam tình dục bổ sung tuyên bố rằng nó đã có những thành phần mà mọi đàn ông đều cần. Nó tuyên bố rằng nó có thể giúp một người đàn ông đạt được ổn định khả năng cương cứng được lâu dài.

Theo các nhà sản xuất của bổ nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress sung là sử dụng sự bổ sung thường xuyên giúp để làm cho tốt hơn các hoạt động tình dục của các người. Không có thử nghiệm lâm sàng chứng minh để giúp lại tuyên bố của mình.

Rất tiếc, mỗi hiệu tuyên bố là tốt nhất, vì vậy bạn không bao giờ biết ai thực sự là tốt nhất.

Sau đó, cũng là mối quan tâm rằng một số những bổ sung có thể không an toàn như họ yêu cầu được – có một số lượng đáng kể của bổ sung đã được báo cáo của FDA bao gồm không công khai thành phần đó tương tự với các thành phần sử dụng trong Viagra.

Với vô số tăng cường nam bổ sung có trên thị trường hiện nay có vẻ như không thể tìm “một trong những quyền.” Từ chối hoạt nơi để mua giá thuốc Amazon ebay Aliexpress động tình dục tự nhiên như là người đàn ông tuổi, có thể đóng góp vào cảm giác thiếu hoặc bối rối. Tăng cường nam bổ sung nên dựa trên bốn yếu tố chủ chốt: thành phần hoạt động, khả năng để hỗ trợ khả năng tình dục, nâng cao kích thích, được cải thiện* ham muốn tình dục và hỗ trợ bởi lâm sàng nghiên cứu.